یکشنبه 1 مهر‌ماه سال 1386

یک شنبه بیست و پنچ م شهریور بیست و چهارمین نشست ادبی داستان گو برگزار شد

حاضرین این جلسه، آقایان: فرهاد سرابی، حنیف سلطانی، محسن شیرآقایی، عباس پیروزان، حمید بابایی، یاشا وکیلی ، ماکان مهدی قلی و مهدی سامان پور و خانم ها: سمیه‌، نازنین کاظمی ، مهرنوش سعادتی و فاطمه شتابی وش بودند

داستان های زیر در این جلسه خانده و توسط حاضرین نقد شدند:

داستان دعوا از ماکان

داستان زرنگ از آقای پیروزان

داستانی بی نام از فاطمه

و داستان های خواب و سرو سبز بلند از مهرنوش

در آخر کلیپی از گروه آلیاژ که ماکان آورده بود را دیدیم .