یکشنبه 1 مهر‌ماه سال 1386

جلسه ی بعدی ما هشتم مهرماه برگزار می شود ، از تمام دوستان و علاقه مندان به داستان و داستان خانی دعوت می کنیم که در جلسه ی بیست و پنجم تشریف بیاورند.

تلاش می کنم گزارش جلسات قبلی را کم کم این جا بگذارم.

اگر دوستان موافق باشند و نسخه ای از داستان های شان را در اختیار ما قرار بدهند اصل داستان ها را این جا می گذاریم تا دوستان دیگری که در تهران نیستند  هم بتوانند نظرات شان را در باره ی داستان ها بنویسند.