شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1388

بسیار خب، سی و پنجمین نشست ادبی داستان‌گو روز پنج‌شنبه 14 خرداد 1388 ساعت سه بعدازظهر برگزار می‌شود. حضور برای همه‌ی داستان دوستان، آزاد است. برای هماهنگی می‌توانید با این پست الکترونیک مکاتبه کنید.

 

dastangoo[@]dastangoo[.]Com 

 

نشست داستان‌گو به دنبال نویسنده‌ی فرداست.