یکشنبه 21 تیر‌ماه سال 1388

 سی و هفتمین نشست ادبی داستان‌گو روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر 1388 ساعت سه بعدازظهر برگزار می‌شود. حضور برای همه‌ی داستان دوستان، آزاد است. برای هماهنگی می‌توانید با این پست الکترونیک مکاتبه کنید:

 

dastangoo[@]dastangoo[.]Com 

و یا با این شماره تماس بگیرید: 4358623 0912  

 

 

نشست داستان‌گو به دنبال نویسنده‌ی فرداست.