یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1389

سی و نهمین نشست ادبی داستان‌گو روز پنج‌شنبه20 اردی‌بهشت 1389 ساعت سه بعدازظهر برگزار می‌شود. حضور برای همه‌ی داستان دوستان، آزاد است. برای هماهنگی می‌توانید با این پست الکترونیک مکاتبه کنید:

 

dastangoo[@]dastangoo[.]Com 

و یا با این شماره تماس بگیرید: 4358623 0912    

 

 

 

نشست داستان‌گو به دنبال نویسنده‌ی فرداست.