شنبه 14 مهر‌ماه سال 1386

یک شنبه  هشتم مهر، بیست و پنجمین نشست ادبی داستان گو برگزار شد.

در این جلسه آقایان حمید بابایی  ،حنیف سلطانی ، علی یوسفی  و خانم ها آزاده غیبی و مرضیه سعادت حضور داشتند .

داستان های حرف آخر از حمید ، فردا قشنگ است ،لطفن عکس نگیرید از حنیف ، تعلق از علی و نسخه ی کامل نشده ی سایه ی فیاما از خسرو خانده و توسط حاضرین نقد شد.

به دلیل مسافرت خسرو ، جلسات به مدت دو ماه تشکیل نخاهد شد ..امیدواریم در اولین یک شنبه ی دی ماه جلسه ی بیست و ششم را تشکیل دهیم.در این مدت تلاش می کنم داستان هایی را که درمدت این بیست و پنج جلسه خانده شده ،این جا بگذارم.

 

                                                                                              کارگاه داستان داستان گو